ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2020

1.Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro,

2.Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă

Legea nr. 350/2005, art. 20 alin. 2,  privind regimul finanțărilor nrambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

3.Programele pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2020  în suma totală de 70.000 lei:

            Programul” Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii” 35.000 lei;     

Programul ” Sportul pentru toți” 35.000 lei.

  1. Obiectivul general al programului:

Sprijinirea sectorului nonprofit în desfășurarea activităților cu impact semnificativ asupra cetățenilor și vieții comunitare din municipiul Marghita.

5.Obiective specifice ale programelor:

  1. Programul” Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii”: Promovarea valorilor culturale și artistice locale și stimularea actului de creație;
  2. Programul ” Sportul pentru toți”: Dezvoltarea activității sportive pe plan local, atragerea populației de toate vârstele în activități de practicare a sportului pentru sănătate și recreere, menținerea și valorificarea tradițiilor în domeniul sportului.
  3. Suma totală din bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2020 este de 70.000 lei, conform Programului anual, repartizarea pe programe fiind următoarea:

            Programul” Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii” 35.000 lei;

Programul ” Sportul pentru toți” 35.000 lei.

Pentru selecția a II-a se alocă diferența rămasă nealocată la prima sesiune de selecție.

  1. Durata de implementare a proiectelor : anul 2020

8.Solicitanți: persoane fizice și juridice fără scop patrimonial- asociații și fundații constituite conform legii;

9.În perioada 3-4 august 2020 Municipiul Marghita lansează sesiunea de selecție de proiecte care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2020 din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

  1. Documentația de solicitare a finanțărilor nerambursabile, criteriile generale și specifice de selecție și evaluare a proiectelor, Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activități nonprofit de interes local, se pun la dispoziția solicitanților la sediul instituției sau pot fi consultate și procurate de pe site-ul primăriei municipiului Marghita, la adresa marghita.ro.

11.Solicitanții vor putea depune propunerile de proiecte, cu documentațiile prevăzute în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita la Registratura- Compartiment de Relații cu Publicul al municipiului Marghita, la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor.

            Data-limită este 4 august 2020 ora 16,00 pentru sesiunea  de selecție de proiecte.

            Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a solicitărilor, de la 30 de zile la minim 15 zile, de la publicarea anunțului cu scopul accelerării procedurii de selecție, fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor asociațiilor și fundațiilor fără scop lucrativ din municipiul Marghita care solicită finanțare de la bugetul local, conform art. 20, alin. (2).

  1. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de căte Comisia de selecționare și evaluare a proiectelor de finanțare de la bugetul local, numită prin Hotărâre a consiliului local, în ordinea punctajului total obținut de către fiecare solicitant și în limita bugetului local alocat în acest scop.

– pentru sesiunea de selecție de proiecte: selecția și evaluarea de proiecte se vor face în perioada: 5.08. 2020, ora 12,00 – 6.08.2020, ora 14,00, termen pentru depunerea contestațiilor: 7.08.2020 – 10.08.2020, soluționarea contestațiilor: 11.08.2020-12.08.2020, aprobarea în ședința de consiliu, din 20.08.2020.

13.Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă sunt cuprinse în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activități nonprofit de interes local, putând fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Marghita, la adresa marghita.ro.

  1. Comisia de selecționare și evaluare a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării, lista finală a câștigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a consiliului local, în vederea încheierii contractului de finanțare .
  2. Anunțul de participare este publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a.