Anunț de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între municipiul Marghita și beneficiarul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2018, în domeniul cultură, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Ca urmare a participării la sesiunea a II-a  de selecție publică a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Marghita nr. 80 din 28.06.2018 privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2018, în conformitate cu Hotărârea nr.19/26.02.2018 și cu Hotărârea nr. 35/25.04.2013,  se va atribui contract de finanțare nerambursabila următorilor beneficiari:

Domeniul cultură:

Nr.

crt.

Număr contract Beneficiar Titlu proiect Suma alocată
1 4453/02.07.2018 Asociația Horvath Janos Tarsasag ”Festivalul corurilor și soliștilor 2018” 2.700 lei
2 4454/02.07.2018 Asociația Horvath Janos Tarsasag ”Carte comemorativă„ 1.980 lei
3 4455/02.07.2017 Asociația Horvath Janos Tarsasag ” Lumea baladelor „ 1.500 lei
4 4456/02.07.2018 Asociația Horvath Janos Tarsasag ”Concurs de recitări zonal Papp Attila” 1.500 lei
5 4457/02.07.2018 Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” ”Toamna folclorică” 3.000 lei
6 4458/02.07.2018 Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag ” Să comuncăm în limba română” 2.250 lei