ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL MARGHITA ȘI BENEFICIARII DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2024

            Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro,

            Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale Municipiului Marghita aferente anului de execuție financiară 2024, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură și sport s-au  atribuit contracte de finanțare nerambursabila următorilor beneficiari:

 1. Asociația Culturală Valea Barcăului, titlul proiectului ,, STRĂBATEM ȚARA-N PAȘI DE DANS”, numărul și data încheierii contractului: 1/2186 din 31.05.2024, valoarea finanțării : 5.000 lei.
 2. Asociația Culturală Valea Barcăului, titlul proiectului ,,POARTĂ IE CU MÂNDRIE DIN A NOASTRĂ ROMÂNIE, numărul și data încheierii contractului: 1/2187 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 5.000 lei.
 3. Asociația Culturală Valea Barcăului, titlul proiectului ,,TOȚI PENTRU DRAPEL JUCĂM UN MĂNĂNȚEL”, numărul și data încheierii contractului: 1/2188 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 5.000 lei.
 4. Asociația Culturală Valea Barcăului, titlul proiectului ,,PARADA PORTULUI POPULAR”, numărul și data încheierii contractului: 1/2189 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 5.000 lei.
 5. Asociația Horvath Janos Tarsasag, titlul proiectului ,,CONCURS DE RECITARE ZONALĂ ADY ENDRE”, numărul și data încheierii contractului: 1/2205 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 4.860 lei.
 6. Asociația Horvath Janos Tarsasag, titlul proiectului ,,CONCURS DE RECITARE ZONALĂ POEZII RELIGIOASE – faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2206 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 4.293 
 7. Asociația Horvath Janos Tarsasag, titlul proiectului ,,LUMEA BALADELOR ȘI POEZIILOR – faza finală, numărul și data încheierii contractului: 1/2207 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 3.708 
 8. Asociația Horvath Janos Tarsasag, titlul proiectului ,,FESTIVALUL CORURILOR ȘI SOLIȘTILOR 2024”, numărul și data încheierii contractului: 1/2208 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 4.986 
 9. Asociația Horvath Janos Tarsasag, titlul proiectului ,,CONCURS DE RECITARE ZONALĂ ,,PAPP ATTILA – faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2209 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 2.916
 10. Asociația Horvath Janos Tarsasag, titlul proiectului ,, CONCURS DE RECITARE MIHAI EMINESCU”, numărul și data încheierii contractului: 1/2210 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 4.896 lei.
 11. Fundația Marah, titlul proiectului ”ÎNTÂLNIREA VÂRSTNICILOR MARGHITENI, EDIȚIA A X-A”, numărul și data încheierii contractului: 1/2223 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 2.250 lei.
 12. Fundația Marah, titlul proiectului ”TABERE DE VARĂ PENTRU COPII ,,HAPPY CAMPS”, EDIȚIA A II-A”, numărul și data încheierii contractului: 1/2186 din 31.05.2024, numărul și data încheierii contractului: 1/2224 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 4.950 lei.
 13. Fundația Marah, titlul proiectului ”TRADIȚIA NE ÎNVAȚĂ, EDIȚIA A IV-A”. numărul și data încheierii contractului: 1/2225 din 31.05.2024, valoarea finanțării: 3.150 lei.
 14. Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita, titlul proiectului ,,CUPA MARGHITEI 2024”, numărul și data încheierii contractului: 1/2211 din 03.06.2024, valoarea finanțării: 36.468 lei.
 15. Clubul Sportiv Viitorul Marghita, titlul proiectului  ,,FOTBAL PENTRU COPII ȘI JUNIORI”, numărul și data încheierii contractului: 1/2212 din 03.06.2024, valoarea finanțării: 38.610 lei.