ANUNȚ DE ATRIBUIRE a contractelor de finanțare nerambursabilă  încheiat între  municipiul Marghita și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2022, în domeniul cultură și în domeniul sport, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități  non-profit de interes general

Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro,

Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale municipiului Marghita aferente anului de execuție financiară 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul culturăși sport s-au  atribuit contracte de finanțare nerambursabila următorilor beneficiari:

 1. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: ”Concurs de recitări zonal Papp Attila-faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2431 din 07.06.2022, valoarea 2.340 lei;
 2. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: ”Lumea Baladelor și poeziilor– faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2434 din 07.06.2022, valoarea 2.565 lei;
 3. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: ” Tipărirea ziarului asociației cu titlul: Margitta es videke”, numărul și data încheierii contractului: 1/2432 din 07.06.2022, valoarea 2.997 lei;
 4. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: ”Concurs de Recitări Zonal Ady Endre – faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2556 din 07.06.2022, valoarea 2.916 lei;
 5. Fundația Marah, proiectul: ”Tradiția ne învață, ediția a II-a”, numărul și data încheierii contractului: 1/2465 din 07.06.2022, valoarea 1.500 lei;
 6. Fundația Marah, proiectul: ”Lumea ce ne înconjoară”, numărul și data încheierii contractului: 1/2467 din 07.06.2022, valoarea 2.250 lei;
 7. Fundația Marah, proiectul: ”Întâlnirea vârstnicilor marghiteni, Ediția a VIII-a”, numărul și data încheierii contractului: 1/2466 din 07.06.2022, valoarea 1.850 lei;
 8. Asociația Liceului Tehnologic ”Horea”, proiectul: ”Balul Bobocilor 2022”, numărul și data încheierii contractului: 1/2461 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei;
 9. Asociația Cultural Artistică Barcăul Marghita, proiectul: ”Tradiții și Obiceiuri Strămoșești, ediția VIII – 2022”, numărul și data încheierii contractului: 1/2459 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei;
 10. Asociația Cultural Artistică ”Barcăul”, proiectul: ”Ion Luca Caragiale-de la cei mari la cei mici-Club de teatru”, numărul și data încheierii contractului: 1/2460 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei;
 11. Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul: ” Tipărirea ziarului asociației cu titlul: Margitta es videke –octombrie, noiembrie”, numărul și data încheierii contractului: 1/2433 din 07.06.2022, valoarea 2.997 lei;
 12. Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul: ” Festivalul corurilor și soliștilor 2022”, numărul și data încheierii contractului: 1/2435 din 07.06.2022, valoarea 2.997 lei;
 13. Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul: ” Concurs de recitări Mihai Eminescu”, numărul și data încheierii contractului: 1/2436 din 07.06.2022, valoarea 2.340 lei;
 14. Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul:” Concurs de recitări zonal poezii religioase-faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2437 din 07.06.2022, valoarea 2340 lei;
 15. Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag, proiectul: ”Apa trece, pietrele rămân”, numărul și data încheierii contractului: 1/2579 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei;
 16. Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag, proiectul: ”Să comunicăm în limba română”, numărul și data încheierii contractului: 1/2580 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei;
 17. Club Sportiv Viitorul Marghita, proiectul: ”Fotbal pentru copii”, numărul și data încheierii contractului: 1/2418 din 07.06.2022, valoarea 33.000 lei;