TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE PE ANUL 2025

 

                      Astăzi, 11.03.2024  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind Proiectul de hotărâre pentru indexarea cu rata inflației de 10,4 % conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică,respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, care constă într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și amenzi, pentru anul 2025

       Dezbaterea publică va avea loc în data de  11  aprilie 2023  ora 15,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

                    Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Codului Administrativ, OUG nr. 57/2019 , art. 129 alin.(4)  lit.c  precum şi Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare

                         Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.2431 din 5.03.2024  și Raportul de specialitate  al  doamnei Ciarnau Mihaela sef  Serviciu de taxe si impozite locale, înregistrat sub  nr. 2451  din 5. 03.2024

Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2025  pe raza UAT Municipiul Marghita

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Pentru informații suplimentare referitoare la proiectul supus dezbaterii vă stăm la dispoziție la telefon 0359 409977 –  sef SITL: Ciarnau Mihaela

Pentru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter