“Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027”. Draftul strategiei finale este publicat în vederea consultării și transmiterii de observații

Primăria Municipiului Marghita implementează proiectul “Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Marghita” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, apel POCA/661/2/1. În cadrul acestui proiect, a fost demarată elaborarea “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027” a cărei draft final este publicat aici

După studierea draftului, vă rugăm să completați Chestionarul de consultare a opiniei dumneavoastră cu privire la conținutul analizei, accesând următorul link și să trimiteți eventualele observații sau propuneri pe adresa de e-mail:  afaceri.europene@marghita.ro.

De asemenea, dorim să vă invităm pe această cale la Consultarea publică finală pentru formularea de observații asupra draftului  “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027” , care va avea loc în data de 8 Iunie 2021 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipului Marghita, de la ora 13.00.