REGULAMENTULUI PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTAREA , DEPOZITAREA SI ELIBERAREA VEHICULELOR OPRITE SAU STAŢIONATE NEREGULAMENTAR, A VEHICULELOR EXPUSE LA VÂNZARE, FĂRĂ AUTORIZARE SI A VEHICULELOR  FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportarea , depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare, fără autorizare si a vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe domeniul public şi privat al Municipiului Marghita.

          Dezbaterea publică va avea loc în data de  21 august  2023  ora 16,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

                    Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

                      Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.7845 din 10.07.2023  şi  Raportul de specialitate  întocmit de Serviciul Administrare Strand Parcari  sub  nr. 7846  din 10.07.2023

Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ : Regulamentul privind ridicarea, transportarea , depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare, fără autorizare si a vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe domeniul public şi privat al Municipiului Marghita

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare pentru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter