REGULAMENTULUI PRIVIND OBLIGAŢIILE SI RESPONSABILITĂŢILE CARE REVIN INSTITUŢIILOR PUBLICE, AGENŢILOR ECONOMICI, CELORLALTE PERSOANE JURIDICE, PRECUM SI CETĂŢENILOR PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru regulamentul privind modificarea si completarea regulamentului privind obligaţiile si responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Marghita, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat iniţial prin HCL nr. 211/2021

 

          Dezbaterea publică va avea loc în data de  21 august  2023  ora 15,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita

                    Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere :

–   art.2 alin.(2), art.3, art.4 și   art.18 din Ordonanța Guvernului nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu modificările şi completările ulterioare

–     art.96, alin.6 din O.U.G.195/2005 privind protecția mediului

–  art. 2 alin. (2) și alin.(3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările completările ulterioare;

                      Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.7866 din 10.07.2023  şi  Raportul de specialitate  întocmit de Compartiment administrare parimoniu si Birou Politie Locală  înregistrat sub  nr. 7867  din 10.07.2023

Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: regulamentul privind obligaţiile si responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Marghita,

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare penru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter