REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE RECUNOŞTINŢĂ UNOR CETĂŢENI DIN MUNICIPIUL MARGHITA

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru regulamentul privind acordarea Diplomei de recunoştinţă unor cetăţeni din Municipiul Marghita

          Dezbaterea publică va avea loc în data de  21 august  2023  ora 14,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

                    Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere competenţele administratiei locale date de  Codul Administrativ, OUG nr. 57/2019 ,

                         Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.7413 din 29.06.2023 şi  Raportul de specialitate  întocmit de referent cultural coordonator înregistrat sub  nr. 7414  din 29.06.2023

Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: regulamentul privind acordarea Diplomei de recunoştinţă unor cetăţeni din Municipiul Marghita

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare penru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter