REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ ȘI A PARCĂRILOR DE DOMICILIU

  Astăzi, 17.02.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul  privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu din Municipiul Marghita.

  Dezbaterea publică va avea loc în data de 9 martie 2023 ora 17,00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

  Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern  nr. 71 din 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care are ca obiect reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanțării, monitorizării și controlului funcționarii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum şi  Hotărârea Guvernului  nr. 955/2004  pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei nr. 71/2002

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.  1714 din 17.02.2023    și Raportul de specialitate  nr. 1715 din 17.02.2023 intocmit de Serviciul Administrare ștrand, parcări

Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: Aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu din Municipiul Marghita.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

Versiunea actualizată conform dezbaterilor publice și a propunerilor cetățenilor: aici

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici dupa finalizarea dezbaterilor

Pentru informații suplimentare penru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter