REGULAMENT DE FUNCȚIONARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A IMOBILULUI ,,BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT”

Astăzi, 01 august 2023 UAT Marghita anunță dezbaterea publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului ,,Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 21 august 2023, ora 13.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere: Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și HCL nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului ,,Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității.

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr. 8535 din 25.07.2023 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrare Ștrand, Parcări nr. 8536 din 25.07.2023.

Menționăm faptul că propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 16 august 2023. Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primăriei: primaria@marghita.ro, fie la registratura instituției, parter camera 19. Materialele transmise vor purta mențiunea: ,,Consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului ,,Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității”.

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

aici

la sediul instituției

proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

 

Pentru informații suplimentare pentru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter.