Proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

Municipiul Marghita supune dezbaterii publice urmatorul proiect de hotarare.
Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada   23.08.2019–9.09.2019 la adresa de email:  primaria@marghita.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, camera 16