PROIECT DE HOTARARE privind impozitele si taxele locale pe anul 2019

Primarul municipiului Marghita, in temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 21512001, legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) a initiat urmatorul proiect: PROIECT DE HOTARARE privind impozitele si taxele locale pe anul 2019. In temeiul art.7 din Legea nr. 5212003, privind transparenta decizionala in administratia publica, primaria municipiului Marghita supune dezbaterii publice acest proiect de hotarare.
Persoanele fizice si juridice interesate, sunt invitate in data de 21 noiembrie ora 17,00 la sedinta publica ce va avea loc la sala de sedinte a primariei municipiului Marghita. Pana la aceeasi data orice persoana interesata, este invitata sa depuna in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la secretariatul primariei.
Proiectul de hotarare poate fi studiat si aici.

H.C.L. PREAMBUL 2019-NOIEMBRIE

anexa impozite 2019 -indexat 1.3% +MAJ.FINALA