Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Astăzi, 9 decembrie  2021 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Dezbaterea publică va avea loc în data de  10  ianuarie   2022, ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.
Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Legii nr.15 /2003 , republicată, cu modificarile si completările ulterioare, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată
Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr. 13.362 din 24.11.2021 și Raportul de specialitate  nr. 13.363 din 24.11.2021.
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00,până inclusiv în ziua dezbaterii, la secretariatul institutiei biroul nr. 1 etaj.
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include: Referatul de aprobare al primarului nr. . 13.362 din 24.11.2021, Raportul de specialitate nr. 13.363 din 24.11.2021, insotit de proiectul de regulament privind metodologia de atribuire a terenurilor pentru timerii pana in 35 de ani.
Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Având în vedere evoluția situației epidemiologice în municipiul Marghita și preocuparea autorității locale de a evita crearea unor situații care ar putea provoca răspândirea virusului SARS-CoV-2 vă îndrumăm ca pentru dezbaterea publică din data de 10 ianuarie  2021 privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală , toate opiniile cu valoare de recomandare în legătură cu acest proiect să ne transmiteți în scris până în data de 7 ianuarie  2021 , orele 15.00 pe adresa de mail a instituției primăria@marghita.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: Regulamentul pentru  stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.”
Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 13, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter