DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII SUMELOR REPREZENTÂND IMPOZITELE LA VEHICULELE GRELE DE MARFĂ

Anunț dezbatere publică

 

                       

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale , aduce la cunoştinţă publică:

            – proiectul privind aprobarea indexării sumelor reprezentând impozitele la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Marghita

 

                       referatul  de aprobare al primarului cu propunerea de adoptare  a proiectului mai sus-amintit

                     – raportul de specialitate al Serviciului  de Impozite și Taxe Locale în baza tabelului prevăzut la art.470 alin.(5) și (6) din Legea  nr. 227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9490 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022 și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE

 

Proiectul de aprobare a indexării sumelor reprezentând impozitele  la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Marghita  poate fi consultat AICI sau la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor Telefon: 0259/362001 0359/409977 Fax: 0359/409982, zilnic între orele 8 şi 16.

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de    10.11. 2022, inclusiv, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de regulament supuse dezbaterii publice la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor, Fax: 0359/409982.

 

            În cazul în care vor fi propuneri de modificare, dezbaterea publică va avea loc în data de 10.11. 2019, orele 11.00  în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 34 , e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Ciarnau Mihaela