DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII SUMELOR REPREZENTÂND IMPOZITELE LA VEHICULELE GRELE DE MARFĂ

Anunț dezbatere publică

 

                      

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale , aduce la cunoştinţă publică:

            – proiectul privind privind aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea  nr. 227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9735 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2023 și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE  de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

                       referatul  de aprobare al primarului cu propunerea de adoptare  a proiectului mai sus-amintit

                     – raportul de specialitate al Serviciului  de Impozite și Taxe Locale în baza tabelului prevăzut la art.470 alin.(5) și (6) din Legea  nr. 227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9735 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023,

 

Proiectul de aprobare a indexării sumelor reprezentând impozitele  la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Marghita  poate fi consultat AICI sau la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor Telefon: 0259/362001 0359/409977 Fax: 0359/409982, zilnic între orele 8 şi 16.

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 14 noiembrie 2023  inclusiv, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de regulament supuse dezbaterii publice la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor, Fax: 0359/409982.

 

            În cazul în care vor fi propuneri de modificare, dezbaterea publică va avea loc în data de în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita la 14 noiembrie 2023, orele 15,00.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 34 , e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact:Ciarnau Mihaela

 

 

                                 Persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 52/2003

                                           Cornelia DEMETER