DEZBATERE PRIVIND ÎNSUŞIREA VARIANTEI FINALE A PROIECTULUI DE STEMĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA

Astăzi, 10 ianuarie  2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Marghita , judeţul Bihor, cu modificările solicitate de către Comisia Judeţeană de Heraldică Bihor

Dezbaterea publică va avea loc în data de 21 ianuarie  2022, ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere solicitarea de la Comisia Judeţeană Bihor de Analiză a Propunerilor de Steme pentru Unităţile administrativ Teritoriale  din Judeţul Bihor si Hotărârea nr.1 din 11 noiembrie 2021 privind respingerea proiectului de stemă al Municipiului Marghita-Judeţul Bihor

Având în vedere că prin adresa nr. 13883 din 7.12.2021  Comisia Judeţeană de analiză a propunerilor de steme pentru unităţile administrativ-teritoriale  din judeţul Bihor solicită modificarea stemei înaintătă cu elemente corespunzătoare din punct de vedere heraldic si istoric ce presupune modificări din punct de vedere cromatic si simbolistic , invităm persoanele interesate  să prezinte verbal propuneri  în cadrul dezbaterii publice

 La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

            Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până înclusiv in ziua de 21 ianuarie 2022

  • prin formularul online disponibil aici;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
  • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
  • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Marghita , judeţul Bihor, cu modificările solicitate de către Comisia Judeţeană de Heraldică Bihor”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Cornelia Demeter