Comunicat de presa

Proiectul de buget al municipiului Marghita pentru anul 2020 a fost publicat pentru consultare

Vineri 17.01.2020, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2020 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, www.primaria@marghita.ro, la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada  17.01.2020 – 10.02.2020 la adresa de email: , www.primaria@marghita.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.

Valoarea bugetului general este de 18.955.073 lei, din care bugetul de functionare reprezinta 17961587 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 993487 lei.
La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere prevederile legilor,reglementarilor si normelor in vigoare precum si structurile organizatorice existente ale institutiilor subordinate si structura organizatorica proprie a Consiliului local si a aparatului propriu al primariei.
Proiectul de buget a fost construit avand in vedere sursele de venituri si baza legala a incasariilor ,nivelul impozitelor, taxele si tarifele , gradul de realizare al acestora, frecventa incasarilor,, precum si prevederile legale privind transferurile, cotele si sumele defalcate din unele venituriale bugetului de stat si excedentul anilor precedenti in vederea solutionarii necesitatilor bugetare pentru anul 2020 , in scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

Lista de obiective prioritare prevede:

1. Continuarea obiectivului -Infiinatare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita- derulat prin AFM 2. Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea – SF+PT 3 Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale 4. Dotari Spitalul municipal Dr. Pop M

ircea – POR
5. Retea de apa si canalizare Chet si Ghenetea 6. Reabilitarea , modernizarea si dotarea spatiilor bibliotecii Ioan Munteanu, modernizarea parcului central si realizarea culuarului pietonal de legatura in zona central pentru a integra zona cultural-sociala central a municipiului-POR 7 . Amenajare piata noua -proiect ROHU
8. Cooperare transfrontaliera sustenabila pentru cetateni intre Marghita si Berettyoufalu-Proiect ROHU
9 Bazin didactic acoperit- parteneriat Consiliul Judetan
10 Extindere , modernizare si schimbare iluminat public – POR
11. Pod administrative intre orasele din zona transfrontaliera romano-maghiara ROHU
12. Construire si amenajare sala de mese la gradinita nr. 5 PT si executie Liceul Teoretic Horvat Janos
13 Dotare cu echipamente si mobilier de laborator la Liceul Teoretic Horvath Janos
14 Dezvoltarea serviciilor de sanatate Spitalul Marghita – POR parteneriat Consiliu Judetean.