APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU ANUL 2023

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU ANUL 2023

 

          Astăzi, 14 noiembrie   2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:     APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU ANUL 2023

Dezbaterea publică va avea loc în data de 8 decembrie 2022, ora 15 .00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Proiectul de hotarâre iniţiat de primarul municipiului Marghita este supus aprobarii Consiliului Local în virtutea atributiilor prevăzute de art.129 alin. 2 lit.b coroborat cu alin. 4 lit.c din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Cornelia Demeter,  telefon: 0259362001, int. 13. 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare, raportul de specialitate, textul complet al proiectului actului respectiv.

            Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 8 decembrie 2023 

  • prin formularul online disponibil aici;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
  • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
  • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public și privat al Municipiului Marghita pentru anul 2023

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 13, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Cornelia DEMETER.