DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REALIZAREA, REPARTIZAREA, ÎNCHIRIEREA, EXPLOATAREA ȘI ADMINISTRAREA LOCUINȚELOR DIN FOND LOCATIV

ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ 

 

          Astăzi, 6 octombrie 2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:  aprobarea regulamentului privind  realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Marghita în baza Legii locuinței nr. 114/1996

 

Dezbaterea publică va avea loc în data de  3 noiembrie   2022 , ora   15 .00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

             Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere :

 • Legea nr. 114/1996, Legea locuinţei, cu modificarile si completările ulterioare
 • G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrative –teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţii şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici (https://marghita.ro/contact/ )  sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Cornelia Demeter,  telefon: 0259362001, int. 13. 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare, raportul de specialitate, textul complet al proiectului actului respectiv.

            Documentația poate fi consultată:

 • aici
 • la sediul instituției
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 3  noiembrie  2022 

 • prin formularul online disponibil aici;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
 • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
 • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind  realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Marghita în baza Legii locuinței nr. 114/1996

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 13, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Cornelia DEMETER.