Anunț privind dezbaterea publică privind aprobarea Regulamentului actualizat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza teritorială a UAT Municipiul Marghita

    Astăzi, 28 iulie  2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului  actualizat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza teritorială a UAT Municipiul Marghita

    Dezbaterea publică va avea loc în data de 22  august 2022 , ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

             Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere

 • OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG nr. 1059/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 205/2004 privind protectia animalelor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • -Ordinul nr. 31/523 din 31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
 • -Ordinul nr.1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului;

    Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Cornelia Demeter,  telefon: 0259362001, int. 13. 

    La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

   Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare, raportul de specialitate, textul complet al proiectului actului respectiv.

            Documentația poate fi consultată:

 • aici
 • la sediul instituției
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

    Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 22 august 2022 

 • prin formularul online disponibil aici;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
 • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
 • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

 

  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind Regulamentul actualizat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza teritorială a UAT Municipiul Marghita”. 

    Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

      Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 13, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Cornelia DEMETER.