Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 24 februarie 2020 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Impozitele și taxele locale pe anul 2021.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 12 martie 2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, HG nr. 1/20016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare a primarului nr. 1425 din 21.02.2020 și Raportul de specialitate a Serviciului de impozite și taxe locale nr. 1491 din 24 februarie 2020.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Szabó Timea,  telefon: 0259362001, int. 18.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  • raportul de specialitate,  • textul complet al proiectului actului respectiv.

            Documentația poate fi consultată:

  • aici inclusiv anexele și rata inflației 2019
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 9 martie 2020

  • prin formularul online disponibil aici;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
  • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
  • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2021.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 18, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Szabó Timea.