Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 27 aprilie 2021 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: însușirea variantei finale a proiectului de Stemă a municipiului Marghita, județul Bihor.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 3 iunie 2021, ora 17.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.
Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile H.G. nr. 25/2003 privind metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.
Proiectul de hotărâre este fundamentat prin referatul de aprobare a primarului și raportul de specialitate al Cabinetului primarului.
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Szabó Timea, telefon: 0259362001, int. 18.
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare, raportul de specialitate, modelele de stemă propuse și descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei.
Documentația poate fi consultată:
aici
• la sediul instituției
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției
Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se mai pot depune până la data de 3 iunie 2021
• prin formularul online disponibil aici;
• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
• prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
• la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ privind însușirea variantei finale a proiectului de Stemă a municipiului Marghita, județul Bihor.
Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 18, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Szabó Timea.