Anunț pentru dezbatere publică

Astăzi, 14  martie   2022  UAT   Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  Local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

  Dezbaterea publică va avea loc în data de  20 aprilie 2022, ora 15 .00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Legii nr.350 /2001  , republicată, cu modificările si completările ulterioare,  privind amenajarea teritoriului si  urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr. 1305/9.02.2022 .   și Raportul de specialitate  nr.1306 din 09.02.2022

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

Eventuale amenadamente la  regulamentul local se depun la     sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00,până inclusiv în ziua dezbaterii, la secretariatul institutiei biroul nr. 1 etaj.

Persoana de contact  : secretar general  Cornelia DEMETER.