Anunț dezbatere publică

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul Taxe si impozite locale  aduce la cunoștință următoarele:

  • proiectul pentru   aprobarea indexarii cu rata inflației, respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2023 
  • raportul de specialitate al doamnei Anca BOSCA , în calitate de sef  serviciu taxe si impozite locale, pentru susţinerea proiectului mai sus mentionat

Dezbaterea publică va avea loc în data de  14 aprilie  2022 , ora 15,00 , în sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita.

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut in vedere prevederile Codului administrativ .

Proiectul poate fi consultat   aici sau  la sediul Primariei Municipiului Marghita situat  in Marghita, Calea Republicii nr. 1 Bihor, telefon: 0259362001, 0359409977 fax:035940992, zilnic intre orele 8 si 16 .

De asemenea, proiectul de hotărâre se poate obţine în copie , pe baza de cerere  depusă la registratura institutiei.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii , opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultarii publice se mai pot depune pana  la data de  14 aprilie  fie prin  mesaj in format electronic pe adresa de e-mail primaria@marghita.ro, prin postă, pe adresa Calea Republicii nr.1 Marghita sau  la sediul institutiei, la registratură intre orele 8,00-13,00.

Materialele transmise  vor purta mentiunea ” consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre pentru   aprobarea indexarii cu rata inflației, respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2023”

Persoana de contact Cornelia DEMETER , secretar general al Municipiului Marghita