Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Directia Tehnica –Compartimentul de mediu, aduce la cunoștiință următoarele:

  • proiectul pentru aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale (case familiale)  din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE  Bihor si aprobarea modului  de plată a serviciului de salubrizare a municipiului Marghita
  • raportul de specialitate al inspectorului de mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru sustinerea proiectului mai sus mentionat

 Dezbaterea publica va avea loc in data de  17 iulie 2020 , ora 13,00 , în sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita.

 Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut in vedere prevederile legii 101/2006 , legea serviciului de salubrizare a localitatii precum si contractul de delegare prin concesiune  a gestiunii Serviciului de salubrizare din zona 5 Bihor nr. 107/3.03.2020   prin care AVE Bihor SRL a devenit operator licentiat privind serviciile de salubrizare pe raza teritorială a municipiului Marghita.

Proiectul poate fi consultat   aici sau  la sediul Primariei Municipiului Marghita situate  in Marghita, Calea Republicii nr. 1 Bihor, telefon :

0259362001, 0359409977 fax:035940992, zilnic intre orele 8 si 16 .

De asemenea , proiectul de hotarare se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusă la registratura institutiei.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii , opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultarii publice se mai pot depune pana  la data de  17 iulie fie prin  mesaj in format electronic pe adresa de e-mail primaria@marghita.ro, prin postă, pe adresa Calea Republicii nr.1 Marghita sau  la sediul institutiei, la registratură intre orele 8,00-13,00.

Materialele transmise  vor purta mentiunea ” consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre pentru   aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale (case familiale)  din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE  Bihor si aprobarea modului  de plată a serviciului de salubrizare a municipiului Marghita ”