Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domneiului public si privat , aduce la cunoștiință următoarele:

  • proiectul pentru aprobarea REGULAMENTUI PRIVIND LEGALIZAREA CONSTRUCŢIILOR  EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
  • referatul primarului cu propunerea de adoptare a proiectului mai sus mentionat
  • raportul de specialitate al Directiei tehnice

Dezbaterea publica va avea loc in data de 13 iulie, ora 15,00 , in sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita.

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut in vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.

Proiectul de aprobare a procedurii poate fi consultat   aici sau  la sediul Primariei Municipiului Marghita situate in Marghita, Calea Republicii nr. 1 Bihor, telefon: 0259362001, 0359409977 fax:035940992, zilnic intre orele 8 si 15 . De asemenea , proiectul de hotarare se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusă la registratura institutiei.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii , opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normative supus consultarii publice se mai pot depune pana  la data de 10 iulie fie prin  mesaj in format electronic pe adresa de e-mail primaria@marghita.ro, prin postă, pe adresa Calea Republicii nr.1 Marghita sau  la sediul institutiei, la registratură intre orele 8,00-15,00.

  • Materialele transmise  vor purta mentiunea” consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea   REGULAMENTUI PRIVIND LEGALIZAREA CONSTRUCŢIILOR  EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

Pers. Responsabila Szabo Timea