A N U N T

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect:

Proiect de hotarâre privind aprobarea TAXELOR  UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică , primăria Municipiului Marghita supune dezbaterii publice acest proiect de hotărâre.

Orice persoană interesată este invitată să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, la secretariatul primăriei până în 11 decembrie 2017.

Proiectul de hotarâre poate fi studiat atât aici cât și la avizierul Primariei.