Sedinței extraordinara a Consiliului local Marghita din data de 19.12. 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței  extraordinare convocata deîndată a consiliului local Marghita din data de  19.12. 2019 orele 13,00

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2019

    Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

    Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare privind  scoaterea din evidentele contabile a investitiei in curs “REABILITAREA      MONUMENTULUI   EROILOR”

     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare: Comisia de buget finante