Sedinţă ordinară pe data de joi 29.09. 2016 , orele 13,00

Dispoziţia  nr. 491 din  23.09.2016 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara din 29  septembrie  2016 ora 13,00

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001– legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

DISPUNE:
Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă  ordinară pe data de  joi   29.09. 2016  , orele 13,00  cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 467 din 07.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante

2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante

3. Proiect de hotatrâre  pentru stabilrea consumului de carburanti pentru mijloacele auto care formează parcul auto propriu al primariei si unitatilor subordinate
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de  buget finante si administrarea domeniului public si privat

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de trafic –componenta a Planului de Mobilitate Urbana Durabilă a municipiului Marghita.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

5. Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor municipiului Marghita in Consiliul  de Administratie  respectiv in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor”
Initiator primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

6. Proiect de hotarare  pentru modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aprobat prin HCL nr. 12 din 26.01.2016
Initiator primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor sociale  care s-au eliberat din martie 2016 pana la intocmirea si aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate.
Initiator primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială

8. Proiect de hotarâre pentru modificarea contractului de parteneriat cu SC Top Press SRL incheiat cu ocazia  realizarii evenimentului  Zilele Marghitei 2016
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de  buget finante

9. Proiect de hotărâre  pentru modificarea statului de functii al Spitalului Municipal dr. Pop Mircea Marghita, aprobat prin hotarâri anterioare
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  :   Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială

10.Proiect   de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan  Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinatii unitati agricole
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  Comisia  de urbanism  si amenajarea teritoriului

11. Raport de activitate al Politiei Locale pe semestrul I al anului 2016
Prezinta: Ardelean Sorin – sef politie locala