Sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Dispozitia nr. 227 din 21 aprilie 2017

Vizat legalitate Secretar municipiu Demeter Cornelia

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea conventiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenta socială incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociația Caritas Catolica Marghita, intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Fundatia Crestină Elim si intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociatia „Speranta pentru schimbare” pentru anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
3. Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activitati nonprofit de interes local si a formularelor anexate , aprobate initial prin H.C.L. nr. 35 din 25.04.2013

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, cultura, sport , tineret

4. Proiect de hotarâre pentru aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit a spatiului situat pe str. Eroilor , cu nr. cad. 67 in suprafata construita de 69 mp. catre Centrul Multifunctional Sfanta Ecaterina cu sediul in Chiraleu nr. 148 si punct de lucru in Marghita str. Eroilor nr. 6/a Marghita pentru infiintarea unei cantine sociale

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finante ; Comisia juridica

5. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Marghita Initiator. Consilier PSD Pop Raul Cristian

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finante ; Comisia juridică

6. Informare privind activitatea Casei de Cultura a municipiului Marghita pe anul 2016 Prezinta: d-na director Demeter Veronica

7. Raport de activitate al politiei locale a municipiului Marghita pe primul trimestru al anului 2017

Prezinta: sef serviciu Politie Local Ardelean Mihai Sorin

8. Probleme curente