Sedinta ordinara din 27.07.2017

Dispozitia nr. 366 din 21.07.2017
privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 27.07.2017
Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 si 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau
DISPUNE:
Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita in sedinta ordinară pe data de joi 27 iulie 2017 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare pentru mandatarea Cabinetului de avocat Purdea Ioan Lucian in vederea reprezentarii intereselor Municipiului Marghita si implicit a Consiliului Local Marghita in legatură cu toate demersurile ce tin de rezolvarea disconfortului olfactiv provocat de cele doua firme ce functioneaza pe raza teritorial-administrativa Marghita, SC Nutrisuin SRL si SC Nutritin SRL
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia juridica
2.Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinatii unitati agricole , beneficiar – S.C.Nutritin S.R.L si revocarea HCL Nr. 61 din 27.10.2016
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de mediu si Comisia de urbanism
3. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al municipiului Marghita situat in strada Pandurilor nr. 25 A ,
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
4. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia de buget finante
5. Proiect de privind stabilirea salariilor de bază aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, al Consiliului Local al Municipiului Marghita si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia de buget finante
6. Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de functionare si organizare a consiliului local in urma noilor reglementari privind indemnizatia consilierilor locali prevazuta de art. 40 din Legea 153/2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
7. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de expropiere a unui imobil , reprezentand teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor sociale a municipiului Marghita , in suprafata de 3528 mp. , inscris in CF 100040 -Marghita. nr. cad . 100040
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: comisia juridica si comisia de administrare a
domeniului public si privat
8. Proiect de hotarare privind stabilirea criterilor si obiectivelor pentru functia de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita, criterii ce vor fi cuprinse in contractul de performanta al acestuia.
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: comisia juridica
9. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportarea si depozitarea gunoiului menajer de catre Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia de buget finante
10. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de imbunatatire a eficientei energetice pentru municipiul Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de mediu , agricultura
11. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a vanzarii unei suprafete de teren de 81 mp. din terenul cu nr. top. 335/3 , teren proprietate privata a municipiului Marghita catre proprietarii constructiei edificate pe acest teren , domnii Wendl Eric Ioan si Wendl Dorina privat
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces si a Listei solicitantilor care nu au acces la acordarea locuintelor construite prin fonduri ANL
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: Comisia juridica
13. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de apreciere a valorii veniturilor familiei in vederea calcularii chiriei in cazuri speciale, la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: Comisia juridica
14. Proiect de hotarâre privind amplasarea unor cruci monumentale (troite) pe domeniul public al municipiului Marghita
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de specialitate : Comisia de adminstrare a domeniului public si
privat
15. Proiect de hotarare privind aprobarea “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Schimbarea Zonei Functionale in vederea construirii unui Cabinet Veterinar cu Spatiu Comercial si Cosmetica Animale – Parter, nr. cad. 103613 – Marghita
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de specialitate. Comisia de urbanism
16. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor municipiului Marghita in adunarea generala a actionarilor la SC Parc Balneomar SA
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de specialitate. Comisia juridica
17. Hotarare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2017, respectiv 01 ianuarie -30 iunie 2017
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de specialitate: Comisia socială
18. Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la Primaria municipiului Marghita pe semestrul I al anului 2017
19. Probleme curente