Sedinta ordinara a Consiliului local Marghita din data de 26 .09.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței consiliului local Marghita din data de  26.09.2019 orele 13,00

 1. Proiect privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Marghita

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan

                   Raport de avizare Comisia de  administrare a domeniului public si privat buget finante

 1. Proiect privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, rezultati in urma finalizarii proiectului tehnic respectiv aplicarii prevederilor 66 pct.10 si pct 20,  respectiv art. 91 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii ” Extinde retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea”Cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan

                         Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante

 1. Proiect privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, dupa semnarea contractului de executie pentru obiectivul de investitii  “Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin”Cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

                       Initiator primar Pocsaly Zoltan

                             Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante

     4. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

                       Initiator primar Pocsaly Zoltan

                            Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante

 1. Proiect privind acordarea unui sprijinului financiar pentru unități de cult de pe raza teritorală a municipiului Marghita

                            Initiator primar Pocsaly Zoltan

                  Raport de avizare: Comisia de, cultura, sport, tineret

                                                           Comisia de buget finante

 1. Proiect în vederea aprobării organizării evenimentului ”TOAMNĂ MARGHITEANĂ” în perioada 12-13 octombrie 2019

                             Initiator viceprimar Lazar Ioan

                  Raport de avizare: Comisia de cultura, sport, tineret

                                                           Comisia de buget finante

 1. Proiect privind însusirea unor rapoarte de evaluare intocmite de evaluator autorizat pentru imobile apartinand proprietatii private a municipiului Marghita

                    Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect privind aprobarea vanzarii in principiu a imobilului situat in Marghita str. 1 decembrie nr. 14 in suprafata de 30,39 mp. /186 mp. inscris in CF nr. 102737 Marghita avand nr. top.801/2-C1 catre SC Comoda Prod SRL , reprezentata prin Hurban Lucian

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare. Comisia juridica

                                                  Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 50/822mp. din terenul cu nr. top 432/1 inscris in CF nr. 1012645 Marghita, către Popa Adrian pentru extindere constructie

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare. Comisia juridica

                                                  Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect privind aprobarea constituirii unor cadastrale pe terenuri proprietatea municipiului Marghita

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare. Comisia juridica

                                                  Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect privind aprobarea organigramei Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare a municipiului Marghita

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare. Comisia juridica

                                                                Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Marghita , judetul Bihor in temeiul Codului administrativ

                                         Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                   Raport de avizare. Comisia juridica

 1. Proiect privind repartizarea unei locuinte sociale situata in Marghita, str. Tudor Vladimirescu nr. 165 ap. 1

                 Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare: Comisia socială, cultura, sport , tineret

           14 Probleme curente