Sedinta ordinara a Consiliului Local Marghita din data de 13.12.2017

Dispoziţia  nr. 738 din  8.12.2017 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  13.12.2017

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

Dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 13.12.2017  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

  1. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018  prin modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/29.05.2017

                             Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Marghita pentru anul 2018.

                              Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului  Marghita pe anul 2017

                              Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                             Raport de avizare. Comisia de buget finante

      4.Proiect de hotărâre pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a mun. Marghita cu nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita către SC Agrilinc SRL in calitate de dobanditor al constructiilor  edificate pe acest teren in baza contractului de vanzare-cumpărare autentificat nr. 4377 din 13.10.2017

                           Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1.   Proiect de hotărâre  pentru aprobarea “ PLANULUI URBANISTIC ZONAL – Extindere/ Introducere teren in intravilan cu destinatie construire complex cazare turistica si amenajare parcare – extindere zona de agrement, extravilan  nr. cad. 866; 103167 – Marghita

                   Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare: Comisia de  urbanism

      6 . Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei  de dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022 si a Planului Local de actiune  in domeniul serviciilor sociale la nivelul Municipiului Marghita

                       Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare: Comisia sociala

  1. Proiect de hotărâre pentru transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Liceului Tehnologic Horea a autoturismului marca Dacia berlina cu nr. de inmatriculare BH 44 PMM

                       Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare: Comisia  de buget finante

  1. Probleme curente