Sedinţa ordinara a Consiliului Local din 26 octombrie 2017

În baza Dispoziţiei Primarului nr. 645 din 20.10.2017  sunteţi invitat la lucrările  şedinţei ordinare a Consiliului Local  pentru  data   26 octombrie 2017 , orele 13,00  cu  următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea unor teren uri in domeniul public al municipiului Marghita si aprobare constituire cadastrale

            Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare :Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea pretului de vânzare a terenului in suprafata de 81 mp. din terenul cu nr. Top. 335/3 , teren proprietate privată a municipiului Marghita către proprietarii constructiei edificate pe acest  teren domnii Wendl Eric Ioan si Wendl Dorina.

             Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

             Raport de avizare :Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2017

            Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare :Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarera tarifelor de inchiriere a unor spaţii din incinta Casei de Cultura a municipiului Marghita

             Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare :Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din UAT Marghita pentru anul 2018

            Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia  juridica

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei solicitantilor care au acces si care nu au acces la inchirierea locuintelor ANL

             Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia  sociala

  1. Proiect de hotarâre privind modul de administrare a spatiilor libere  situate pe str. Eroilor nr. 9

                        Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare    : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii a Spitalului municipal Dr. Pop Mircea  Marghita aprobat initial prin HCL  15 din 26.01.2017

                       Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare    : Comisia  de cultura, sport si sanatate

  1. Probleme curente