Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Marghita din data de 31.05.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 31.05.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării din domeniul public al statului si administrarea APIA Centrul Judetean  Bihor in domeniul public al unitatii administrative teritoriale Marghita si administrarea Consiliului Local Marghita a doua imobile

      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

     Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea bilanțului contabil al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare  Marghita la 31.12.2017

       Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

        Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Raport de activitate al directorului SPAACS Marghita pe anul 2017 potrivit indicatorilor de performanta  stabilit   prin hotarare de consiliu local

       Prezinta: dl. Durnea Cosmin-director SPAACS Marghita

       4.Proiect de hotarare   privind stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară

       Initiator : primar Pocsaly   Zoltan Ladislau

       Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat si  buget finante

       5.Proiect de hotarare  privind aprobarea proiectelor culturale si sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă    de la bugetul local pe anul 2018

             Initiator : primar Pocsaly   Zoltan Ladislau

           Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat si  buget finante

 1. Proiect de hotarare   pentru atribuirea  de denumire la strada nou infiintata  cu nr. cadastral 104344( fostul nr. topografic 1091 ) inscris in CF  104344 Marghita  ca teren , domeniul public al municipiului Marghita

          Initiator : primar Pocsaly   Zoltan Ladislau

           Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat si  buget finante

                                               Comisia juridica

 1. Proiect de hotarare pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile –teren fara constructii-proprietatea privata a municipiului Marghita, in situat in Marghita,str. C.Republicii FN.  in suprafata totala de 257 mp.

          Initiator : primar Pocsaly   Zoltan Ladislau

           Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat si  buget finante

 1. Proiect de hotarare privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate în intravilanul mun. Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale

           Initiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2018 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local  a unei noi liste de prioritate

                  Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

      Raport de specialitate: Comisia de administrare a domeniului public și privat

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate   pentru acordarea locuinţelor sociale care s-au eliberat în anul 2018 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local  a unei noi liste de prioritate

 Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

 Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție  socială

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuințelor sociale din Municipiul Marghita aprobat prin HCL nr. 15 din 28.07.2016

                  Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de specialitate: Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre modificarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aprobat prin HCL nr. 12 din 26.01.2016

 Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de specialitate: Comisia juridică

 1. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor immobile teren fara constructiii  , proprietatea privată a municipiului Marghita , str. Jokai Mor, FN

                         Initiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                        Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru acordarea dreptului de superficie asupra cotei de 3000 mp teren proprietate privată a municipiului Marghita inscrisa sub nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita către SC Freedom  Motion SRL  prin administrator Katona Levente pentru inființarea unui Parc de Aventură.

                                        Initiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  si Comisia juridical

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea luării unor măsuri în vederea soluționării pe cale amiabilă a diferendelor existente intre Consiliul Local Marghita si d-na Kardos Judit Juliana privind dos. nr. 243/255/2016

                                 Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                  Raport de avizare : Comisia juridical si Comisia de buget finante

 1. Probleme curente