Sedinta ordinara a CLM din data de 26.02.2018

Dispoziţia  nr. 57 din  20.02.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  26.02.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 26.02.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2018.

                Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare . Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru insusirea ca valoare procentuală a pierderilor de apă  pe anul 2017  de catre Serviciul  Public de Alimentare cu  Apa, Salubritate  si Canalizare  (S.P.A.A.C.S.) pe municipiul Marghita

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

              Raport de avizare . Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a  serviciului public de alimentare cu  apa, canalizare si a indicatorilor de performanţă  pe anul 2018

               Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

              Raport de avizare . Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public a  unor terenuri din municipiul Marghita si aprobarea constituire nr.cadastrale.

                Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare . Comisia de administrarea domeniului public si privat, Comisia juridica

 1. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2017 și 2018 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local  a unei noi liste de prioritate

                     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia sociala

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației pentru lucrarea   „Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Abrămuț și  a Regulamentului local de urbanism”

                     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor aprobat prin HCL nr.12/02.08.2012 și  validarea  Proiect de hotărâre Planului local de acțiune pe anul 2018

           Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia sociala

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Municipiului Marghita

           Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia juridica

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea în principiu a vânzarii directe a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita   in  suprafață de 3634 mp. nr. cad.  101755  inscris in CF  101755 Marghita , situat pe str. I.L.Caragiale  40 către proprietarii construcției  edificate pe acest teren , domnul Hurban Vasile și soția Hurban Adriana

                     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  “Reabilitarea, extinderea  si dotarea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Octavian Goga – pentru clasele 0 – 8”

                     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: Comisia de de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea amplasarii pe terenul –spatiu verde din Calea Republicii  cad. 102958  a lucrarii de arta iconografica “Sculptura in  lemn a Sf. Mare Muncenic Gheorghe –purtatorul de biruinţă”

                     Initiator : viceprimar Lazar Ioan

                     Raport de avizare: Comisia de de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Probleme curente