Sedinta ordinara a CLM din 30.10.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 30.10.2018, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  :

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintelor sociale vacantate

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia sociala

 

  1. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul  public a suprafetei de 2553 mp. inscris pe nr. cadastral 104639 Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării și completării HCL nr. 47 din 30.03.2017, referitoare la  aprobarea Organigramei şi  a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate  A.T. Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea  Marghita, aprobat  prin HCL nr. 15/30.01.2018 privind aprobarea organigramei  si a statului de functii  la Spitalul Muncipal Dr. Pop Mircea  Marghita pentru anul 2018

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de concesiune a unor persoane fizice asupra terenurilor înscrise in CF nr. 104076 Marghita, situat in Marghita str. Progresului nr. 70

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarâre privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public

al municipiului Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale

                     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 138 din 28.09.2017 privind aprobarea participării Municipiului Marghita, în cadrul proiectului “Sustainable cross-border cooperation for citizens between Marghita and Berettyoujfalu municipalities” (Cooperare transfrontalieră sustenabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și Berettyoujfalu) acronym CCC_MB și a contribuției proprii necesare implementării acestuia.

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetitii ” Reabilitare Monumentul Eroilor”

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare:  Comisia de cultura

Comisia de urbanism

Comisia de buget finante

10.Proiect de hotarâre aprobarea necesitatii si oportunitatii obiectivului de investitie “Realizarea sistemului de productie  si distributie a energiei termice pe baza de energie geotermala                      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de  agricultura,mediu si turism

11Probleme curente