Sedinta ordinara a CLM din 28.06.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convocă Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 28.06.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind constatarea  si sanctionarea expunerii vehiculelor  in scopul  comercializarii in municipiul Marghita

               Initiator  primar Pocsaly  Zoltan Ladislau

               Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea radierii dreptului de concesiune a d/lui Ternovan Partenie Marin asupra terenului  identificat cu nr. top. 1807/9 inscris in CF nr. 103298 ( nr. CF vechi  5264) situat in Marghita str. Danko Pista (fosta str. Cimpului) nr. 33 , ca urmare a incetarii contractului de concesiune  prin vointa partilor.

               Initiator  primar Pocsaly  Zoltan Ladislau

               Raport de avizare: Comisia juridica, Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile teren fara constructiii  , proprietatea privată a municipiului Marghita , str. Jokai Mor, FN

                         Initiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                        Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă    de la bugetul local pe anul 2018

             Initiator : primar Pocsaly   Zoltan Ladislau

           Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat si buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru acordarea dreptului de superficie asupra cotei de 2,73 ha     teren proprietate privată a municipiului Marghita inscrisa sub nr. cad. 101873  CF 101873 Marghita către SC Freedom  Motion SRL  prin administrator Katona Levente pentru inființarea unui Parc de Aventură.

                        Initiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  si Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita.

                         Initiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                         Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru scoaterea din evidentele contabile a imobilelor cu nr. de  inventar  1028 si 1168 cu destinatia ateliere situate pe Calea Republicii  29  ca urmare a autodemolarii

                               Initiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Probleme curente