Sedinta ordinara a CLM din 27.09.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege,

            Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

Dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 27.09.2018, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  :

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului pentru gestionarea cainilor fara stapân pe raza teritorială a UAT  Marghita  si a caietului de sarcini privind contractarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapân  de pe raza teritoriala a municipiului Marghita si satele apartinatoare

                  Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                              Comisia de mediu, agricultura

       3.Proiect de hotarare pentru închirierea  prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor spatii pentru sedii de firmă si birouri , situate in imobilulul de pe str. Crisan, nr.1, etaj,proprietatea municipiului  Marghita

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1.   Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din HCL nr. 79 /24.06.2015 pntru stabilirea staţiilor de autobuz şi microbuz pe terenuri apaţinand domeniului public al municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transportul de persoane in curse regulate si curse regulate speciale

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

  1.    Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Marghita in Consiliul de administratie al Colegiului Naţional Octavian Goga Marghita , ca urmare a demisiei domanei Giulai Ileana Camelia

                    Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia de    cultura, invatamant, tineret

  1.     Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de administrare si utilizare a terenurilor si spaţiilor destinate educaţiei fizice si sportului , precum si anexelor acestora, aparţinând domeniului public si privat al Municipiului Marghita , aprobat prin HCL nr. 120/2007.

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 173 din 29.11.2017 privind acceptarea ofertei de donaţie , inaintată de d-na Benţe Maria Sanda si sotii Antal Coloman si Antal Iuliana , in zona strazii Kolcsey ferenc, cu destinatie „drum public”

                   Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Raport privind modul de solutionare a petiţiilor adesate autoritatii locale Marghita pe semestrul I al anului 2018

  1. Probleme diverse