Sedinţă extraordinară pe data de joi 6 aprilie 2017

     Dispoziţia  nr. 210 din  31.03.2017 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta extraordinara  in data de  06.04.2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege,

Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă  extraordinară pe data de  joi  6 aprilie    2017  orele 13,00   , in sala de sedinte a primariei cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea procedurilor  si criteriilor  pentru organizarea concursului pentru ocuparea functiei vacante  de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia  juridica

Comisia de administrare a domeniului public si privat