Sedinţa extraordinară pe data de 19.09.2017

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, în şedinţa extraordinară pe data de   19.09.2017 , în sala mare a Primăriei municipiului Marghita.

 Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

 Dispune:

 Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă extraordinară pe data de 19.09.2017, ora 13,00 cu urmatoarele puncte

1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr126 din 30 august 2017 privind Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență

                 Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de specialitate: Comisia de buget finante

                                                Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție                                            socială

2.Proiect de hotărâre privind retragerea unui reprezent al consiliului local din consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Horea” Marghita desemnat în mandatul 2016-2020 prin HCL nr.11/12.07.2016, modificată prin HCL 65/28.11.2016

     Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție      socială