Sedinta extraordinara din 5 octombrie 2017

Dispoziţia  nr. 634 din 2.10.2017

privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta extraordinara in data de  5.10.2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege,

Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta extraordinara din 5 octombrie 2017 cu următorul punct pe ordinea de zi:

1  Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita  catre Inspectoratul de politie judetean Bihor a unui echipament-pistol laser pentru măsurarea vitezei în trafic.