Sedinta extraordinara a Consiliului Local

13490777_1762354264093383_92676963582781943_oÎn baza Dispoziţiei Primarului nr. 344 din 8 iulie 2016 sunteţi invitat la lucrările şedinţei   extraordinare a Consiliului Local pentru data de   marti   12.07.2016, orele 13,00 .

Şedinta va avea loc ,la sediul Primariei municipiului Marghita cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bilantului si a executiei bugetare a municipiului Marghita încheiat la 31.03.2016

         Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

      Raport de avizare. Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2016 precum si a programului anual de investitii pe anul 2016

         Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

      Raport de avizare. Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al Spitalului municipal Dr. Pop Mircea din Marghita cu ultima modificare aprobată prin HCL nr. 40 din 31. 03.2016

         Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare. Comisia socială, invătământ, sănătate, culte si protectie sociala, Comisia juridică , dezvoltare regională , integrare europeană