Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Marghita pe data de 14 mai 2019

Având în vedere  prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, cu modificarile si completările  ulterioare in temeiul dispozitiilor art. 39 alin 2 si 3  din aceeasi lege Primarul municipiului Marghita , judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta extraordinara ce va avea loc in sala mare de sedinta  a primariei  la data de 14 mai 2019, orele 13.

Art. 2  Sedinta va avea urmatorul pun ct pe ordinea de zi :

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a terenului identificat cu nr. topo 485 din CF 104723 Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 33 , teren proprietate privată a municipiului Marghita.

     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

      Raport de avizare : Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului publiuc si priva