Sedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita din data de 08 .01.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001– legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

Dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă extraordinară pe  data de 08.01.2018, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  :

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului  sectiunii de  dezvoltare sursa A a  bugetului local pe anul 2017

            Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 763 din 20.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2017 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local  a unei noi liste de prioritate

Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe și administrarea domeniului public și privat