Sedinta extraordinara a Consiliului Local al muncipiului Marghita din data de 7 noiembrie 2017

Dispozitie nr.675 din  06.11.2017 pentru convocarea deindata  a  Consiliului Local al muncipiului Marghita  in sedintă în data de 7 noiembrie  2017 , orele 13,00

Avand in vedere  raportul de specialitate nr. 8398 din 6.11.2017 prin care se justifică caracterul de urgentă a intrunirii Consiliului Local pentu supunere  spre aprobare a unor hotarari privind  obiective de investitii  de importanta majoră cu termen de depunere in cadrul Programului  National de Dezvoltare Locală-PNDL

In conformitate cu art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Primarul municipiului Marghita dispune:

Art. 1    Se convocă  in sedinta deindata Consiliul Local al municipiului Marghita  pentru data de 7 noiembrie  2017, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retele de apă si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea”

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii finantării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  care nu se finantează  de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul  de inveastitii “ Extindere reţele de apă si canlizare in cartierele Cheţ si Ghenetea “

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind  privind actualizarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii  “Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin”

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii “Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin”

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea “

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii ”  Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea “

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

” Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale”

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale”

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat