Sedinta extraordinară a Consiliul Local al municipiului Marghita din data de 15.04.2019

Având în vedere  prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, cu modificarile si completările  ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 39 alin 2 si 3  din aceeasi lege Primarul municipiului Marghita , judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau Dispune:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al municipiului Marghita în ședina extraordinară  pe data de luni  15.04.2019 , ora 13, cu următoarea ordine de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilot tehnico-economici si de cofinanțare, după semnarea contractului de executie reprezentand valoarea investitiei  pentru obiectivul ”Extindere canalizare menajera  si retehnologizare stație de pompare Horea ”

          Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

          Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilot tehnico-economici si de cofinanțare, după aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul ”Extindere canalizare menajera si retehnologizare stație de pompare  Horea ”

             Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

             Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilot tehnico-economici si de cofinanțare, după semnarea contractului de executie  reprezentand valoarea investitiei pentru obiectivul ” Extindere retea de apă și canalizare în cartierele Cheț și Ghenetea  ”

           Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat