Sedinta extraordinara a CLM din 16.11.2018

In conformitate cu art. 39 alin.4) din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare Primarul Municipiului Marghita , dl. pocsaly zoltan-Ladislau dispune:

Art. 1 Se convocă  în ședință de îndată Consiliul Local al Municipiului Marghita  pentru data de 16 noiembrie  2018, orele 10 :00, în sala de ședință a Primariei Municipiului Marghita, cu următoarea ordine de zi:

 1.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat „Sprijin pentru pregătirea  aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de vest a județului Bihor, în perioada 2014-2020”,

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau