Sedinta extraordinara a CLM din 03.02.2018

Dispoziţia  nr. 64 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta extraordinara in data de  02.03.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoacă  Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta extraordinară din 2.03.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea amplasarii pe terenul –spatiu verde din Calea Republicii  cad. 102861 ( in vecinătatea Catedralei ortodoxe)  a lucrarii de arta iconografica “Sculptura in  lemn a Sf. Mare Muncenic Gheorghe –purtatorul de biruinţă”

Initiator  viceprimar  Lazar Ioan

Raport de avizare : Comisia de  buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarâre privind adoptarea scrisorii de asteptări a Consiliului de administatie al SC Parc Balneomar SA Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia de  buget finante si administrarea domeniului public si privat

Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara la 31 .12.2018

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare Comisia de buget finante